“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2008 Ngày 15 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29/08/2008 Quyết định số 40/2008/QĐ - UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ. 03
29/08/2008 Quyết định số 41/2008/QĐ - UBND v/v kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh tỉnh Hải Dương. 10
29/08/2008 Quyết định số 42/2008/QĐ - UBND v/v Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 19
29/08/2008 Quyết định số 43/2008/QĐ - UBND v/v phê duyệt tạm thời mức thu phí Dự án đầu tư xây dựng hai đoạn đường từ Quốc lộ 5 đến bến Đò Hàn (Phường Bình Hàn) và đường Ngô Thì Nhậm (Phường Cẩm Thượng) thành phố Hải Dương. 50
29/08/2008 Quyết định số 44/2008/QĐ - UBND v/v Ban hành "Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương". 52
09/09/2008 Quyết định số 45/2008/QĐ - UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 73
10/09/2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 83
11/09/2008 Quyết định số 47/2008/QĐ - UBND v/v Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong cấp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đăng ký con dấu tại Sở Kế hoạch và đầu tư. 91
25/08/2008 Chỉ thị số 14/2008/CT - UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 100
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15/08/2008 Quyết định số 2960/QĐ - UBND v/v sử dụng khinh phí, vật tư, hoá chất phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 103
27/08/2008 Quyết định số 3077/QĐ - UBND v/v Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương cho học sinh tham gia Bảo hiểm y tế. 107
28/08/2008 Quyết định số 3122/QĐ - UBND v/v ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Hải Dương. 109
15/09/2008 Quyết định số 3314/QĐ - UBND v/v Phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực: Thuê đất, thu Thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường với hoạt động khai thác khoáng sản” trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 110
30/09/2008 Quyết định số 3467/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh Hải Dương. 115
01/09/2008 Chỉ thị số 15/CT - UBND v/v đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 117
3,113,608 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner