“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18 + 19           Năm 2019 Ngày 30 tháng 12 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/12/2019 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2018. 02
12/12/2019 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. 38
13/12/2019 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 41
13/12/2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Hải Dương. 48
13/12/2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2020 và điều chỉnh dự toán thu chi năm 2019. 80
3,156,347 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner