“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2022 Ngày 30 tháng 4 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/04/2022 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 03
20/04/2022 Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022. 09
27/04/2022 Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 61
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07/03/2022 Quyết định số 618/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 63
17/03/2022 Quyết định số 658/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương. 86
21/03/2022 Quyết định số 686/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hải Dương. 103
24/03/2022 Quyết định số 707/QĐ-UBND ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Hải Dương. 118
13/04/2022 Quyết định số 801/QĐ-UBND ban hành Quy chế lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 145
3,154,669 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner