“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2016 Ngày 31 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03/02/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. 03
14/03/2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND quy định một số nội dung về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 21
14/03/2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 24
23/03/2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa,xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 64
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/03/2016 Quyết định số 617/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 72
09/03/2016 Quyết định số 626/QĐ-UBND về khen thưởng Làng, Khu dân cư văn hóa và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2011 - 2015. 82
09/03/2016 Quyết định số 633/QĐ-UBND về việc ban hành định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý. 84
14/03/2016 Quyết định số 671/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020. 93
03/02/2016 Chỉ thị số 05/CT-UBND về công tác Phòng không nhân dân năm 2016. 111
03/02/2016 Chỉ thị số 06/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 113
11/03/2016 Chỉ thị số 07/CT-UBND về thực hiện chế độ, chính sách đối với Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. 116
3,501,451 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner