“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2008 Ngày 15 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03/10/2008 Quyết định số 48/2008/QĐ - UBND về việc Quy định cụ thể một số nội dung trong thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 03
08/10/2008 Quyết định số 49/2008/QĐ - UBND về việc ban hành quy chế thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn. 05
20/10/2008 Quyết định số 50/2008/QĐ - UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ. 18
27/10/2008 Quyết định số 51/2008/QĐ - UBND về việc quy định tiêu chuẩn cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03/10/2008 Quyết định số 3512/QĐ - UBND về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. 41
14/10/2008 Quyết định số 3647/QĐ - UBND phê duyệt Dự án “Xây dựng Công báo điện tử tỉnh Hải Dương trên mạng Internet”. 57
14/10/2008 Quyết định số 3651/QĐ - UBND về việc thành lập Hiệp hội Sản xuất và thương mại “Nếp cái hoa vàng” Kinh Môn. 59
14/10/2008 Quyết định số 3652/QĐ - UBND về thành lập khu dân cư Đèo Gai thuộc thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn. 61
20/10/2008 Quyết định số 3786/QĐ - UBND về thành lập Hiệp hội Sản xuất gạch sét nung công nghệ cải tiến. 63
28/10/2008 Quyết định số 3899/QĐ- UBND về việc giao kế hoạch làm thuỷ lợi đông xuân năm 2008-2009. 65
27/10/2008 Chỉ thị số 16/CT - UBND về việc triển khai thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. 68
3,148,112 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner