“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2008 Ngày 10 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11/12/2008 Nghị quyết số 102/2008/NQ - HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 03
11/12/2008 Nghị quyết số 103/2008/NQ - HĐND về̀ dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2009. 09
11/12/2008 Nghị quyết số 104/2008/NQ - HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2009. 33
11/12/2008 Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND về việc quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 52
11/12/2008 Nghị quyết số 106/2008/NQ - HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch một số loại đất tỉnh Hải Dương đến năm 2010. 58
11/12/2008 Nghị quyết số 107/2008/NQ - HĐND về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 66
11/12/2008 Nghị quyết số 108/2008/NQ - HĐND tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình từ nay đến 2015. 68
11/12/2008 Nghị quyết số 109/2008/NQ - HĐND v/v Điều chỉnh mức thu học phí các trường bán công trên địa bàn tỉnh. 72
11/12/2008 Nghị quyết số 110/2008/NQ-HĐND về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 tỉnh Hải Dương. 74
11/12/2008 Nghị quyết số 111/2008/NQ - HĐND v/v Đề nghị công nhận Thành phố Hải Dương là đô thị loại II. 77
11/12/2008 Nghị quyết số 112/2008/NQ - HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Thanh Bình để mở rộng phường Lê Thanh Nghị và thành lập phường Tân Bình; điều chỉnh địa giới hành chính phường Ngọc Châu để thành lập phường Nhị Châu thuộc thành phố Hải Dương. 78
11/12/2008 Nghị quyết số 113/2008/NQ -HĐND về kế hoạch biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp năm 2009 tỉnh Hải Dương. 81
11/12/2008 Nghị quyết số 114/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 84
3,152,315 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner