“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2012 Ngày 01 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07/02/2012 Quyết định số 310/QĐ - UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2012. 02
10/02/2012 Quyết định số 337/QĐ - UBND phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tỉnh Hải Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”. 48
23/02/2012 Quyết định số 410/QĐ - UBND về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến Thương mại năm 2012. 69
23/02/2012 Quyết định số 412/QĐ - UBND về việc điều chỉnh mức hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại Quyết định số: 2960/QĐ - UBND ngày 15/8/2008 và Quyết định số 1574/QĐ - UBND ngày 27/5/2011 của UBND tỉnh. 72
09/02/2012 Chỉ thị số 04/CT - UBND về việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch cúm gia cầm năm 2012. 74
3,159,322 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner