“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2008 Ngày 15 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11/12/2008 Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND v/v Quy định một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 03
20/12/2008 Quyết định số 59/2008/QĐ - UBND v/v Ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 09
20/12/2008 Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND v/v phê duyệt điều chỉnh mức thu học phí các trường bán công trên địa bàn tỉnh. 16
20/12/2008 Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/12/2008 Quyết định số 4908/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, thành phố. 25
23/12/2008 Quyết định số 4909/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. 28
23/12/2008 Quyết định số 4910/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương. 31
18/12/2008 Chỉ thị số 20/CT- UBND v/v Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. 34
3,406,433 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner