“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2007 Ngày 15 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31/01/2007 Quyết định số 466/2007/QĐ – UBND phê duyệt Đề án phát triển và nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh gắn với giải quyết việc làm ở các khu, cụm công nghiệp. 03
13/02/2007 Quyết định số 896/2007/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý nhà nước và cải cách tài chính công giai đoạn 2007-2010”. 06
14/02/2007 Quyết định số 985/2007/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong cấp đăng ký kinh doanh, con dấu và mã số thuế tại Sở Kế hoạch và đầu tư. 10
01/03/2007 Quyết định số 1040/2007/QĐ – UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức và quản lý các lớp liên kết đào tạo Đại học, Cao đẳng theo chương trình Giáo dục Thường xuyên. 13
08/03/2007 Quyết định số 1087/2007/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hoá - Thông tin trực thuộc UBND thành phố Hải Dương. 19
08/03/2007 Quyết định số 1088/2007/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Thể dục - Thể thao trực thuộc UBND thành phố Hải Dương. 23
14/03/2007 Quyết định số 1143/2007/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh. 27
28/03/2007 Quyết định số 1304/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. 29
28/03/2007 Quyết định số 1306/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc (sửa đổi) của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2004 - 2009. 38
15/02/2007 Chỉ thị số 04/2007/CT - UBND về nhiệm vụ Quốc phòng địa phương năm 2007. 70
26/02/2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND về việc nghiêm cấm xả nước thải không đạt tiêu chuẩn vào môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 74
28/02/2007 Chỉ thị số 06/2007/CT - UBND về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự năm 2007. 77
15/03/2007 Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND về việc thực hiện triệt để tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt năm 2007. 82
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/03/2007 Chỉ thị số 07/2007/CT- UBND v/v Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 85
3,111,918 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner