“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05           Năm 2017 Ngày 31 tháng 7 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19/04/2017 Quyết định số 10/2017/QĐ - UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 04
09/06/2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh Hải Dương. 06
09/06/2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp rà soát, hệ thống hóa, cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh. 15
09/06/2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh Hải Dương. 24
20/06/2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 2355/2000/QĐ-UB ngày 28/7/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy đinh về tổ chức giáo dục, chữa trị cai nghiện tại cộng đồng cho người nghiện ma túy. 25
20/06/2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. 27
20/06/2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 36
29/06/2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. 37
30/06/2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương. 53
15/07/2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 70
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/06/2017 Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 83
30/06/2017 Quyết định số 1929/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định cụ thể Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 95
10/04/2017 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 124
28/04/2017 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009. 129
05/05/2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018. 131
29/06/2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 134
10/07/2017 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy. 137
3,412,422 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner