“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2014 Ngày 02 tháng 6 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/04/2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND quyết định số 08/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn ban hành theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 04
03/04/2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND về việc Quy định thực hiện một số nội dung trong đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 08
27/04/2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND về việc: Ban hành Quy định về công tác quản lý và kiểm duyệt thông tin trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương. 13
14/05/2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND về quy định chế độ thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách không hưởng chế độ công chức, viên chức; không hưởng chế độ chuyên trách, không chuyên trách ở cấp xã tại các hội có tính chất đặc thù. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/03/2014 Quyết định số 632/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương trực thuộc Sở Giao thông vận tải. 25
12/03/2014 Quyết định số 631/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương. 28
14/04/2014 Quyết định số 882/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang. 32
16/04/2014 Quyết định số 883/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc. 34
16/04/2014 Quyết định số 884/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà. 36
16/04/2014 Quyết định số 885/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang. 38
16/04/2014 Quyết định số 886/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kinh Môn. 40
22/04/2014 Quyết định số 1010/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về việc đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và Quy trình xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 42
25/04/2014 Quyết định số 1031/QĐ-UBND về việc thành lập Họi Doanh nghiệp thị xã Chí Linh. 60
29/01/2013 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Quý Tỵ 2013. 61
19/02/2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, ứng phó khẩn cấp các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người. 65
02/03/2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND tăng cường quản lý nhà nước về ông tác thanh niên. 67
16/03/2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 69
23/04/2014 Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý Trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 71
06/05/2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ Thi tốt nghiệp THPT năm 2014 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 HPT năm học 2014 - 2015. 74
08/05/2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật đất đai. 77
12/05/2014 Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 83
14/05/2014 Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 85
20/05/2014 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 89
25/05/2014 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 95
3,412,716 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner