“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2006 Ngày 30 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/11/2006 Quyết định số 4046/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01/11/2006 Quyết định số 3734/QĐ-UBND v/V thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2006. 14
03/11/2006 Quyết định số 3826/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển dịch vụ vận tải Tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2006 - 2010. 16
03/11/2006 Quyết định số 3828/QĐ - UBND v/v Phê duyệt đề án Phát triển chăn nuôi - Thủy sản theo hướng tập trung, nâng cao chất lượng, quy mô, đảm bảo vệ sinh môi trường tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006 -2010. 18
06/11/2006 Quyết định số 3832/QĐ-UBND về việc uỷ quyền cho Sở công nghiệp cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực. 22
06/11/2006 Quyết định số 3837/QĐ-UBND v/v miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2006 do thiên tai, sâu bệnh. 23
16/11/2006 Quyết định số 3975/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Kế hoạch hóa gia đình huyện Cẩm Giàng. 25
16/11/2006 Quyết định số 3976/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Dương. 27
23/11/2006 Quyết định số 4048/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của huyện Ninh Giang. 29
09/11/2006 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh. 35
16/11/2006 Chỉ thị số 27/CT-UBND v/v Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2006 - 2007. 38
3,401,299 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner