“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2007 Ngày 15 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/01/2007 Quyết định số 73/QĐ-UBND v/v Thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Kim Thành. 03
16/01/2007 Quyết định số 231/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. 05
30/01/2007 Quyết định số 424/QĐ-UBND v/v ban hành bảng giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 07
31/01/2007 Quyết định số 465/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giai đoạn 2006 - 2010. 09
07/02/2007 Quyết định số 675/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) huyện Thanh Miện. 26
07/02/2007 Quyết định số 676/QĐ-UBND v/v Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) huyện Gia Lộc. 31
07/02/2007 Quyết định số 677/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) huyện Bình Giang. 40
12/02/2007 Quyết định số 854/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) huyện Tứ Kỳ. 46
3,152,045 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner