“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2007 Ngày 01 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
06/12/2007 Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2007 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 03
06/12/2007 Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương. 09
06/12/2007 Nghị quyết số 76/2007/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2008. 12
06/12/2007 Nghị quyết số 77/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2006. 16
06/12/2007 Nghị quyết số 78/2007/NQ –HĐND về biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp năm 2008 tỉnh Hải Dương. 18
06/12/2007 Nghị quyết số 79/2007/NQ –HĐND về việc mở rộng thành phố Hải Dương; Điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng; điều chỉnh địa giới phường Hải Tân và thành lập phường Việt Hoà, phường Tứ Minh thuộc thành phố Hải Dương – tỉnh Hải Dương. 20
06/12/2007 Nghị quyết số 80/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, khu dân cư. 24
06/12/2007 Nghị quyết số 82/2007/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2008 của HĐND tỉnh. 27
3,155,027 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner