“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2014 Ngày 30 tháng 11 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13/11/2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 03
20/11/2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/10/2014 Quyết định số 2639/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới cấp nước sạch tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 19
09/11/2014 Quyết định số 2803/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách cố định tỉnh Hải Dương giai đoạn 2014 - 2020. 29
11/11/2014 Quyết định số 2939/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng nhiệm kỳ 2011 - 2016. 35
13/11/2014 Quyết định số 2862/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh vùng Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng” tỉnh Hải Dương. 36
17/11/2014 Quyết định số 2895/QĐ-UBND phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện nhiệm kỳ 2011 - 2016. 41
17/11/2014 Quyết định số 2898/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện nhiệm kỳ 2011 - 2016. 42
17/11/2014 Quyết định số 2918/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính và chuyển phát tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030. 43
18/11/2014 Quyết định số 2921/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chuyển xếp lương cho giáo viên mầm non các huyện, thành phố, thị xã năm 2014. 58
20/10/2014 Chỉ thị số 19/CT-UBND v/v tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. 61
3,418,953 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner