“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2015 Ngày 31 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
06/07/2012 Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND về việc công nhận thị trấn Kinh Môn mở rộng (thị trấn Kinh Môn, thị trấn Phú Thứ, thị trấn Minh Tân), huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 04
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/08/2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất đối với từng loại đất cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. 05
28/09/2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; chế độ đối với người sau cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 09
30/10/2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thuỷ sản và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương". 16
19/11/2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng. 43
19/11/2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ban hành “Quy định quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. 59
09/12/2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND về việc quy định phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong quản lý, bảo trì công trình đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 80
18/12/2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2015- 2016. 86
18/12/2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2014. 89
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/10/2015 Quyết định số 2671/QĐ-UBND phê duyệt danh mục và mức hỗ trợ các nghề đào tạo cho người khuyết tật thuộc nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề tỉnh Hải Dương. 99
23/10/2015 Quyết định số 2726/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 102
23/10/2015 Quyết định số 2727/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 106
14/10/2015 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 111
03/11/2015 Chỉ thị số 13/CT-UBND v/v tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. 115
18/12/2015 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc triển khai Luật Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 118
23/12/2015 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống hạn hán và đối phó với ảnh hưởng của El Nino năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 121
3,159,535 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner