“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2021 Ngày 30 tháng 9 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/07/2021 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương. 05
12/07/2021 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. 10
12/07/2021 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương. 13
12/07/2021 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung tại các huyện Cẩm Giàng, Kinh Môn, Tứ Kỳ, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. 15
12/07/2021 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (vùng sản xuất bắc và nam sông Cửu An). 18
12/07/2021 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Đường Tây Nguyên kéo dài và đoạn tuyến thuộc đường trục chính thị trấn Tứ Kỳ. 21
12/07/2021 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường vào Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn). 24
12/07/2021 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng đường tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ. 27
12/07/2021 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nạo vét và gia cố kênh trung thủy nông Sặt - Phủ, huyện Bình Giang. 30
12/07/2021 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh. 33
12/07/2021 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng doanh trại đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an tỉnh Hải Dương (hợp phần của Dự án “Nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản). 36
12/07/2021 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện (giai đoạn 1). 40
12/07/2021 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương. 43
12/07/2021 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng Hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính quyền điện tử và đô thị thông minh. 48
12/07/2021 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC) tỉnh Hải Dương. 52
12/07/2021 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng). 55
12/07/2021 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 398B (đoạn từ Quốc lộ 18 - hồ Bến Tắm). 59
12/07/2021 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Đằng. 62
06/09/2021 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng). 65
06/09/2021 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND thông qua Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương giai đoạn 2021-2025. 68
Ủy ban nhân dân tỉnh
13/08/2021 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND về việc phân cấp thỏa thuận xây dựng và công bố hoạt động bến khách ngang sông cho Ủy ban nhân dân cấp huyện. 73
10/09/2021 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 77
17/09/2021 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026. 84
17/09/2021 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 117
25/08/2021 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII. 136
26/08/2021 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 141
09/09/2021 Chỉ thị số 15/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021- 2022, ứng phó dịch COVID-19 tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo. 144
3,139,922 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner