“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2010 Ngày 05 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05/05/2010 Quyết định số 10/2010/QĐ - UBND ban hành Quy định điều kiện, phạm vi hoạt động của người điều khiển và phương tiện giao thông thô sơ đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 04
22/06/2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 08
02/07/2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về quản lý in, xuất bản và phát hành trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/05/2010 Quyết định số 1473/QĐ-UBND về việc áp dụng Hệ thống chỉ tiêu chủ yếu đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp. 26
21/05/2010 Quyết định số 1292/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo các dự án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 30
21/05/2010 Quyết định số 1296/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. 32
21/05/2010 Quyết định số 1297/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. 34
28/05/2010 Quyết định số 1364/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Tin học Văn phòng UBND tỉnh vào Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 36
04/06/2010 Quyết định số 1408/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Khuyến nông. 39
09/06/2010 Quyết định số 1482/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường THPT Nguyễn Trãi thành Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi. 42
09/06/2010 Quyết định số 1483/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương. 43
14/06/2010 Quyết định số 1516/QĐ-UBND về bổ sung thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng. 46
22/06/2010 Quyết định số 1598/QĐ – UBND v/v công bố hết dịch Tai xanh (PRRS) ở lợn tại 04 huyện là Tứ Kỳ, Bình Giang, Gia lộc, Cẩm Giàng. 47
30/06/2010 Quyết định số 1679/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. 48
30/06/2010 Quyết định số 1685/QĐ-UBND về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. 50
10/05/2010 Chỉ thị số 07/CT - UBND về việc tăng cường tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2010 - 2011. 51
18/05/2010 Chỉ thị số 08/CT - UBND về việc phòng chống tác hại của thuốc lá. 54
19/05/2010 Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo. 56
21/05/2010 Chỉ thị số 10/CT-UBND thùc hiÖn tiÕt kiÖm ®iÖn và tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện năm 2010. 58
24/06/2010 Chỉ thị số 12/CT-UBND về triển khai thực hiện Pháp lệnh Công an xã trên địa bàn tỉnh. 62
25/06/2010 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. 65
3,111,685 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner