“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12 + 13           Năm 2012 Ngày 30 tháng 11 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16/11/2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 03
19/11/2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. 11
19/11/2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho "Doanh nghiệp tiêu biểu", "Doanh nhân giỏi". 28
23/11/2012 Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thu hồi, chuyển nhượng, góp vốn, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi đối với đất và tài sản gắn liền với đất được Nhà nước giao, cho thuê để sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 35
23/11/2012 Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND v/v đặt tên đường phố tại thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện. 46
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/10/2012 Quyết định số 2260/QĐ-UBND ban hành Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020. 52
16/10/2012 Quyết định số 2331/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Xây dựng lực lượng Vận động viên, Huấn luyện viên Đoàn thể thao Hải Dương tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII – Năm 2014”. 71
06/11/2012 Quyết định số 2541/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần Hải Dương. 84
14/11/2012 Quyết định số 2614/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 87
23/11/2012 Quyết định số 2728/QĐ-UBND ban hành Quy định về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị, cuộc họp của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh. 99
3,159,101 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner