“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2009 Ngày 01 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/08/2009 Quyết định số 22/2009/QĐ - UBND ban hành Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hải Dương. 03
06/08/2009 Quyết định số 23/2009/QĐ - UBND về bổ sung chức danh và điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; thôn, khu dân cư. 05
06/08/2009 Quyết định số 24/2009/QĐ - UBND về điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; thôn, khu dân cư. 07
10/08/2009 Quyết định số 25/2009/QĐ - UBND về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. 10
10/08/2009 Quyết định số 26/2009/QĐ - UBND về việc bổ sung điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16/07/2009 Quyết định số 2470/QĐ-UBND v/v công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 24
16/07/2009 Quyết định số 2471/QĐ - UBND v/v công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 43
11/08/2009 Quyết định số 2788/QĐ - UBND v/v ban hành kế hoạch thời gian năm học 2009 – 2010 đối với giáo dục mâmf non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 60
11/08/2009 Quyết định số 2794/QĐ - UBND về việc thành lập Hội hữu nghị Việt - Úc tỉnh Hải Dương. 63
17/08/2009 Quyết định số 2831/QĐ - UBND về việc thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Kim Thành. 65
26/08/2009 Chỉ thị số 18/CT - UBND về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh dại. 67
3,152,041 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner