“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2009 Ngày 01 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/03/2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 03
26/03/2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 14
21/04/2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 22
21/04/2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải. 25
21/04/2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND v/v phê duyệt quy định tạm thời mức thu phí đường 188 theo tháng, quý. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18/03/2009 Quyết định số 1016/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 33
25/03/2009 Quyết định số 1112/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. 36
02/04/2009 Quyết định số 1215/QĐ-UBND về việc điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn về định giá đất từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường. 40
10/04/2009 Quyết định số 1296/QĐ-UBND về việc thành lập Bộ phận “Một cửa liên thông” giải quyết thủ tục cho các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 41
13/04/2009 Quyết định số 1306/QĐ-UBND về việc thành lập Chi cục Thủy sản. 43
27/04/2009 Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường thực hiện công tác dân vận theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. 46
3,112,556 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner