“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2009 Ngày 28 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17/08/2009 Quyết định số 2847/QĐ - UBND v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hải Dương. 03
19/08/2009 Quyết định số 2964/QĐ - UBND v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương. 10
19/08/2009 Quyết định số 2965/QĐ - UBND v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Hải Dương. 15
19/08/2009 Quyết định số 2966/QĐ - UBND v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hải Dương. 20
19/08/2009 Quyết định số 2967/QĐ - UBND v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hải Dương. 24
19/08/2009 Quyết định số 2968/QĐ-UBND v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương. 28
19/08/2009 Quyết định số 2969/QĐ - UBND v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương. 30
19/08/2009 Quyết định số 2970/QĐ-UBND v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương. 32
19/08/2009 Quyết định số 2971/QĐ-UBND v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương. 38
19/08/2009 Quyết định số 2972/QĐ-UBND v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương. 40
19/08/2009 Quyết định số 2974/QĐ-UBND v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương. 47
19/08/2009 Quyết định số 2975/QĐ-UBND v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương. 52
19/08/2009 Quyết định số 2976/QĐ-UBND v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương. 54
19/08/2009 Quyết định số 2977/QĐ-UBND v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Hải Dương. 66
19/08/2009 Quyết định số 2978/QĐ-UBND v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương. 69
19/08/2009 Quyết định số 2979/QĐ-UBND v/v công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương. 73
3,112,515 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner