“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11           Năm 2012 Ngày 15 tháng 9 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17/08/2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố Hải Dương. 03
20/08/2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 39
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/08/2012 Quyết định số 1834/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng truyền thanh cơ sở tỉnh Hải Dương đến năm 2015. 83
31/08/2012 Quyết định số 1998/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020. 127
13/08/2012 Chỉ thị số 19/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013. 140
3,113,103 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner