“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2009 Ngày 15 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/12/2008 Quyết định số 62/2008/QĐ - UBND v/v Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2009. 03
23/12/2008 Quyết định số 63/2008/QĐ - UBND v/v Phê duyệt điều chỉnh quy định việc thu, nộp quản lý và sử dụng Phí trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp trên địa bàn tỉnh. 36
09/01/2009 Quyết định số 01/2009/QĐ - UBND v/v Phê duyệt quy định điều chỉnh mức thu Phí tham quan di tích Côn Sơn- Kiếp bạc. 38
26/02/2009 Quyết định số 02/2009/QĐ - UBND v/v sửa đổi Điều 7 Chương III của "Quy định cụ thể một số định mức, chế độ, tiêu chuẩn trong chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản đối với các cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương" (Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ - UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh Hải Dương). 40
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05/01/2009 Quyết định số 22/QĐ - UBND về việc xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. 42
05/01/2009 Quyết định số 23/QĐ - UBND về xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, thành phố. 43
05/01/2009 Quyết định số 24/QĐ - UBND về việc xếp hạng Trường Trung học phổ thông Bến Tắm. 45
13/01/2009 Chỉ thị số 01/CT - UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ - TTg ngày 27.10.2008 của Thủ tướng Chính phủ. 46
10/02/2009 Chỉ thị số 03/CT-UBND về nhiệm vụ bảo vệ An ninh trật tự năm 2009. 48
17/02/2009 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông. 52
3,113,554 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner