“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2019 Ngày 30 tháng 10 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
29/08/2019 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 05
29/08/2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND về việc thành lập thôn mới trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. 08
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/08/2019 Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương năm học 2019 - 2020. 10
29/08/2019 Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa bàn tỉnh Hải Dương. 12
30/08/2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Hải Dương. 23
16/09/2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Doanh nghiệp tư nhân Nam Khương trên địa bàn huyện Kim Thành. 27
27/09/2019 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý tạm trú đối với lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 29
27/09/2019 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hải Dương. 37
15/10/2019 Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3 Điều 36 Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 41
15/10/2019 Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung tại các Quyết định do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức thuộc một số Sở thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh. 42
21/10/2019 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm thuộc lĩnh vực xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. 44
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
29/08/2019 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương; điều chỉnh địa giới hành chính một số phường, xã; thành lập 02 phường Tân Hưng và Nam Đồng thuộc thành phố Hải Dương. 45
29/08/2019 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND v/v điều chỉnh chỉ tiêu biên chế giáo viên đối với các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh năm 2019. 50
29/08/2019 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND v/v bổ sung chỉ tiêu biên chế giáo viên đối với các trường Mầm non thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2019. 55
29/08/2019 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 60
29/08/2019 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc chấp thuận chủ trương chuyển loại rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 62
29/08/2019 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2020 cho các cơ sở điều trị thuộc Sở Y tế. 64
29/08/2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. 66
Ủy ban nhân dân tỉnh
27/08/2019 Quyết định số 3006/QĐ-UBND về việc công nhận Điểm du lịch tỉnh Hải Dương. 69
27/08/2019 Quyết định số 3007/QĐ-UBND về việc công nhận Di tích chùa Trăm gian, xã An Bình, huyện Nam Sách là Điểm du lịch tỉnh Hải Dương. 71
27/08/2019 Quyết định số 3008/QĐ-UBND về việc công nhận Cụm di tích Đình Đầu - Nhà bia thành lập Tỉnh ủy - Phủ ủy Nam Sách, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách là Điểm du lịch tỉnh Hải Dương. 73
29/08/2019 Quyết định số 3031/QĐ-UBND về việc công nhận trường Trung học cơ sở Cẩm Vũ, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn quốc gia. 75
29/08/2019 Quyết định số 3032/QĐ-UBND về việc công nhận trường Trung học cơ sở Cẩm Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn quốc gia. 76
29/08/2019 Quyết định số 3033/QĐ-UBND về việc công nhận trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn quốc gia. 77
29/08/2019 Quyết định số 3034/QĐ-UBND về việc công nhận trường Trung học cơ sở Ngọc Liên, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn quốc gia. 78
29/08/2019 Quyết định số 3035/QĐ-UBND về việc công nhận Trung học cơ sở Ngọc Liên, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng trường đạt chuẩn quốc gia. 79
25/09/2019 Quyết định số 3311/QĐ-UBND về việc Quy định chung một số chỉ tiêu trong phương pháp thặng dư làm căn cứ xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 80
17/10/2019 Quyết định số 3630/QĐ-UBND về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019” trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 82
22/10/2019 Quyết định số 3694/QĐ-UBND ban hành danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7. 84
25/10/2019 Quyết định số 3732/QĐ-UBND về việc chuyển thôn thành khu dân cư; công nhận thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường trên địa bàn thị xã Kinh Môn. 87
25/10/2019 Quyết định số 3745/QĐ-UBND về việc công nhận trường Trường mầm non An Bình, xã An Bình, huyện Nam Sách đạt chuẩn quốc gia. 93
25/10/2019 Quyết định số 3746/QĐ-UBND về việc công nhận trường Trường mầm non Phạm Kha, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện đạt chuẩn quốc gia. 94
3,156,906 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner