“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2012 Ngày 01 tháng 4 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13/03/2012 Quyết định số 521/QĐ - UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2012. 03
14/03/2012 Quyết định số 544/QĐ - UBND về việc phê duyệt Dự án “Phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại tỉnh Hải Dương” do Quỹ Fred Hollows của Úc tài trợ. 11
19/03/2012 Quyết định số 573/QĐ - UBND phê duyệt Chương trình “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển sản xuất nông sản hàng hóa góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012 - 2015". 13
20/03/2012 Quyết định số 599/QĐ - UBND về việc phê duyệt giá bán nước sạch sinh hoạt hộ dân cư của Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Dương trên địa bàn tỉnh. 28
21/03/2012 Quyết định số 624/QĐ - UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự" tỉnh Hải Dương. 30
21/03/2012 Quyết định số 633/QĐ - UBND về việc giao kế hoạch thu Quỹ phòng, chống lụt, bão năm 2012. 35
22/03/2012 Quyết định số 639/QĐ - UBND v/v Phê duyệt bổ sung Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. 38
22/03/2012 Quyết định số 640/QĐ - UBND v/v Phê duyệt bổ sung Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã An Phụ, huyện Kinh Môn vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2008 - 2015. 40
30/03/2012 Quyết định số 727/QĐ - UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012. 42
20/03/2012 Chỉ thị số 05/CT - UBND về việc phát động và đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2012. 62
29/03/2012 Chỉ thị số 06/CT - UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy. 66
3,159,142 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner