“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2012 Ngày 30 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/12/2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã. 03
20/12/2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 05
20/12/2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2013. 08
20/12/2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009, 2010. 58
20/12/2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND phê duyệt Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2011. 67
21/12/2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức thu, tỷ lệ điều tiết nguồn thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 77
21/12/2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND chuyển đổi trường Trung học phổ thông bán công sang trường Trung học phổ thông công lập. 79
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10/12/2012 Quyết định số 2947/QĐ-UBND về việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012. 82
28/12/2012 Quyết định số 3227/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động về Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2015. 84
28/12/2012 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. 91
3,419,128 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner