“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2013 Ngày 02 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
18/07/2013 Nghị quyết số 59/2013/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2013. 03
18/07/2013 Nghị quyết số 60/2013/NQ-HĐND về hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2020. 07
18/07/2013 Nghị quyết số 61/2013/NQ-HĐND về việc quy định tạm thời giá một số dịch vụ kỹ thuật y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 10
18/07/2013 Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 16
18/07/2013 Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 19
18/07/2013 Nghị quyết số 64/2013/NQ-HĐND về việc thành lập phường Ái Quốc, phường Thạch Khôi thuộc Thành phố Hải Dương. 24
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/07/2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 2 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thuỷ sản và đào, đắp ao nuôi trồng thuỷ sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương". 26
31/07/2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm học 2013-2014. 28
31/07/2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 31
31/07/2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND v/v Sửa đổi Điểm c, Khoản 1, Điều 11, Quy định kèm theo Quyết định số: 25/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh. 36
31/07/2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND về việc Quy định hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tấng chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013 – 2020. 38
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05/07/2013 Quyết định số 1450/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 48
09/07/2013 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vàDự toán ngân sách nhà nước năm 2014. 61
17/07/2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện. 70
3,418,871 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner