“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2007 Ngày 04 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06/09/2007 Quyết định số 3191/2007/QĐ - UBND v/v ban hành "Quy định định mức chi và phân bổ dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương". 04
07/09/2007 Quyết định số 3194/2007/QĐ -UBND về việc ban hành Quy định tạm thời về đầu tư kết cấu hạ tầng và quản lý hoạt động các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 18
14/09/2007 Quyết định số 3278/2007/QĐ - UBND v/v sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý nhà nước về giá ban hành kèm theo Quyết định số 4308/2004/QĐ-UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh. 19
20/09/2007 Quyết định số 3350/2007/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Đề án hoàn thiện cơ sở tính thuế nhà, đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 21
20/09/2007 Quyết định số 3351/2007/QĐ - UBND v/v Ban hành Quy định về đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 26
25/09/2007 Quyết định số 3402/2007/QĐ - UBND v/v ban hành Quy định quản lý an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 37
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31/08/2007 Quyết định số 3129/QĐ - UBND phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng nghề Hải Dương. 46
04/09/2007 Quyết định số 3140/QĐ - UBND phê duyệt Đề án “Xây dựng cơ sở vật chất trường chuẩn Quốc gia cấp Trung học phổ thông tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến 2015”. 48
04/09/2007 Quyết định số 3152/QĐ - UBND về việc ban hành tạm thời định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch tại Xí nghiệp sản xuất nước sạch Việt Hoà – Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương. 52
11/09/2007 Quyết định số 3226/QĐ - UBND về việc thành lập Liên đoàn Quần vợt tỉnh Hải Dương. 54
11/09/2007 Quyết định số 3227/QĐ - UBND về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương. 57
19/09/2007 Quyết định số 3338/QĐ - UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm Hải Dương. 59
20/09/2007 Quyết định số 3349/QĐ - UBND về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Tư vấn và xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 63
25/09/2007 Quyết định số 3439/QĐ - UBND v/v Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hải Dương giai đoạn 2007-2010. 67
25/09/2007 Quyết định số 3441/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2007. 75
28/09/2007 Quyết định số 3468/QĐ - UBND về việc thành lập Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Hải Dương. 77
28/09/2007 Quyết định số 3472/QĐ - UBND phê duyệt Đề án tăng cường năng lực Công tác y tế dự phòng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2007 - 2010. 80
13/09/2007 Chỉ thị số 22/CT - UBND về việc tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Hải Dương lần thứ VII. 85
25/09/2007 Chỉ thị số 23/CT - UBND về việc tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông thực hiện Nghị quyết số 32/NQ – CP ngày 29 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ. 87
3,112,075 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner