“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2007 Ngày 01 tháng 11 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21/11/2007 Quyết định số 4056/2007/QĐ-UBND v/v phê duyệt định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2008 - 2010. 04
22/11/2007 Quyết định số 4120/2007/QĐ-UBND v/v Điều chỉnh, bổ sung đơn giá bồi thường đất mượn thi công (thu hồi có thời hạn) trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 06
27/11/2007 Quyết định số 4162/2007/QĐ -UBND v/v điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2007 của khối phà, đò thuộc Công ty cổ phần Công trình giao thông Hải Dương và bổ sung dự toán thu, chi NSNN năm 2007 đối với các đơn vị mới nhận bàn giao quản lý các bến phà, đò. 09
09/11/2007 Chỉ thị số 26/2007/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và triển khai chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03/10/2007 Quyết định số 3509/QĐ - UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hoá - Thể thao thanh niên thuộc Tỉnh đoàn Hải Dương. 13
04/10/2007 Quyết định số 3522/QĐ- UBND về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch môi trường tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020. 17
19/10/2007 Quyết định số 3697/QĐ-UBND v/v phân bổ kinh phí bổ sung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2007. 22
23/10/2007 Quyết định số 3720/QĐ - UBND về việc giao kế hoạch làm thuỷ lợi Đông Xuân 2007 - 2008. 24
02/11/2007 Quyết định số 3810/QĐ- UBND về việc giao chỉ tiêu thu quỹ phòng chống lụt bão năm 2007. 26
06/11/2007 Quyết định số 3842/QĐ- UBND v/v Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới. 29
08/11/2007 Quyết định số 3866/QĐ-UBND về việc đổi tên và Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần Hải Dương. 40
08/11/2007 Quyết định số 3868/QĐ-UBND v/v Thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Kinh Môn. 44
08/11/2007 Quyết định số 3869/QĐ - UBND về việc thành lập Hội Doanh nghiệp trẻ huyện Bình Giang. 46
12/11/2007 Quyết định số 3945/QĐ-UBND v/v Trợ giá giống lúa vụ chiêm xuân 2007 - 2008. 48
15/11/2007 Quyết định số 3990/QĐ-UBND về việc thành lập Hội Sinh viên tỉnh Hải Dương. 50
16/11/2007 Quyết định số 4004/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2007. 52
22/11/2007 Quyết định số 4124/QĐ-UBND v/v thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2007. 57
22/11/2007 Quyết định số 4125/QĐ-UBND v/v miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do thiên tai, sâu bệnh năm 2007. 58
23/11/2007 Quyết định số 4135/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch tổng thể quốc gia về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ vị thành niên và thanh niên tỉnh Hải Dương giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020. 60
23/11/2007 Quyết định số 4144/QĐ- UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 65
27/11/2007 Quyết định số 4172/QĐ-UBND về việc công nhận xã Tứ Minh, xã Việt Hoà thuộc thành phố Hải Dương là đô thị loại V. 69
27/11/2007 Quyết định số 4179/QĐ - UBND phê duyệt Quy hoạch các điểm hoạt động kinh doanh nhà hàng Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 71
23/10/2007 Chỉ thị số 24/CT - UBND v/v Tổ chức thực hiện kế hoạch làm thuỷ lợi Đông Xuân 2007 - 2008 và công tác thu thuỷ lợi phí vụ mùa năm 2007. 80
3,112,085 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner