“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2012 Ngày 30 tháng 5 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03/04/2012 Quyết định số 731/QĐ - UBND về việc phê duyệt Chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 03
09/04/2012 Quyết định số 785/QĐ - UBND về việc phê duyệt cơ chế hỗ trợ “Đề án xây dựng và phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hải Dương” là mặt đường bê tông xi măng. 22
10/04/2012 Quyết định số 818/QĐ - UBND về việc phê duyệt “Quy hoạch sản xuất rau, vải thiều an toàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020”. 25
08/05/2012 Quyết định số 985/QĐ - UBND về Phê duyệt Dự án hỗ trợ nông dân đầu tư cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015. 29
09/05/2012 Quyết định số 1002/QĐ - UBND về việc Phê duyệt dự án “Xây dựng hệ thống sản xuất khoai tây giống, sạch bệnh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012 - 2015”. 32
09/05/2012 Quyết định số 1003/QĐ - UBND về việc Phê duyệt Dự án “Phát triển giống lúa và vùng lúa hàng hóa tập trung tỉnh Hải Dương giai đoạn 2012 - 2015”. 51
03/04/2012 Chỉ thị số 07/CT - UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người. 80
16/04/2012 Chỉ thị số 08/CT - UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ - TTg ngày 09-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ. 82
18/04/2012 Chỉ thị số 09/CT - UBND “về việc chi trả kinh phí hỗ trợ thay thế xe công nông; xe lôi máy; xe cơ giới ba bánh; xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông”. 84
23/04/2012 Chỉ thị số 10/CT - UBND về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 86
07/05/2012 Chỉ thị số 11/CT - UBND về công tác Phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012. 88
11/05/2012 Chỉ thị số 12/CT - UBND về việc tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012 - 2013. 92
14/05/2012 Chỉ thị số 13/CT - UBND về việc tăng cường thực hiện công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2012. 95
28/05/2012 Chỉ thị số 14/CT - UBND về việc tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 97
3,113,070 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner