“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2013 Ngày 02 tháng 5 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26/04/2013 Quyết định số : 04/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
19/03/2013 Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc cấp phát miễn phí Công báo. 16
19/03/2013 Quyết định số 585/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ và phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Văn hóa năm 2013. 29
04/04/2013 Quyết định số 689/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 33
12/04/2013 Quyết định số 739/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. 34
12/04/2013 Quyết định số 752/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý chống thất thu NSNN đối với công trình xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng qua địa bàn tỉnh Hải Dương”. 36
18/04/2013 Quyết định số 799/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của tỉnh và xây dựng bộ chỉ số cải cách hành chính các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã. 45
22/04/2013 Quyết định số 804/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2020”. 50
25/04/2013 Quyết định số 820/QĐ-UBND về việc ban hành Quy hoạch phát triển hệ thống làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 53
26/04/2013 Quyết định số 831/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Hưng Hải thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hưng Hải. 60
01/03/2013 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 63
21/03/2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân. 66
3,111,620 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner