“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2013 Ngày 02 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27/05/2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý, người sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 03
28/05/2013 Quyết định số 6/2013/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chuẩn nâng cấp đường bộ trên địa bàn tỉnh. 11
26/06/2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy định điều kiện, phạm vi hoạt động của người điều khiển và phương tiện giao thông thô sơ đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương (ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 05/5/2010 của UBND tỉnh). 13
26/06/2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 14
28/06/2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hồ sơ, trình tự và thời hạn định giá đất làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07/04/2013 Quyết định số 879/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến 2025. 49
07/05/2013 Quyết định số 880/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hạ tầng mạng viễn thông thụ động và truyền dẫn phát sóng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến 2025. 63
13/06/2013 Quyết định số 1207/QĐ-UBND ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 75
27/06/2013 Quyết định số 1354/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2014 - 2015. 89
02/05/2013 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2013 - 2014. 95
28/05/2013 Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 98
3,155,692 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner