“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2020 Ngày 30 tháng 11 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
02/11/2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Chương trình “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”. 03
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
02/11/2020 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xử lý cấp bách các công trình đê điều tỉnh Hải Dương. 11
02/11/2020 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường gom đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, huyện Kim Thành. 18
02/11/2020 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng tuyến đường kết nối Quốc lộ 38 với đường huyện 31, tỉnh Hưng Yên (đoạn thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). 21
02/11/2020 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình bổ sung năm 2020. 24
3,407,515 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner