“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2011 Ngày 31 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16/03/2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về đơn giá thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 03
23/03/2011 Chỉ thị số 10/2011/CT-UBND về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15/03/2011 Quyết định số 662/QĐ-UBND v/V Cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Chí Linh. 17
16/03/2011 Quyết định số 663/QĐ-UBND về việc Cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Thành Công. 19
16/03/2011 Quyết định số 664/QĐ-UBND về việc Cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Hoàng Long. 21
16/03/2011 Quyết định số 666/QĐ-UBND về việc Cho phép thành lập Văn phòng Công chứng An Phú. 23
17/03/2011 Quyết định số 702/QĐ- UBND về việc giao kế hoạch thu Quỹ phòng, chống lụt, bão năm 2011. 25
21/03/2011 Quyết định số 733/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hải Dương (Đơn vị bầu cử Số 1). 28
21/03/2011 Quyết định số 734/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hải Dương (Đơn vị bầu cử số 2). 31
21/03/2011 Quyết định số 735/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hải Dương (Đơn vị bầu cử Số 3). 34
22/03/2011 Quyết định số 749/QĐ-UBND v/v giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2011 cho Trường Trung cấp Kỹ thuật và Công nghệ Hải Dương. 37
23/03/2011 Quyết định số 759/QĐ-UBND ban hành Quy chế công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 40
29/03/2011 Quyết định số 823/QĐ- UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020. 50
2,380,785 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner