“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2011 Ngày 01 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/07/2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND phê duyệt Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2010. 03
12/07/2011 Quyết định số 16/2011/QĐ - UBND phê duyệt điều chỉnh Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009. 05
12/07/2011 Quyết định số 17/2011/QĐ - UBND về phương án thu phí chợ Thanh Bình phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương. 08
22/07/2011 Quyết định số 18/2011/QĐ- UBND ban hành quy định bảo vệ và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/07/2011 Quyết định số 1940/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Thanh Hà nhiệm kỳ 2011 - 2016. 26
04/07/2011 Quyết định số 1941/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Thanh Miện nhiệm kỳ 2011 - 2016. 28
04/07/2011 Quyết định số 1942/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Kinh Môn nhiệm kỳ 2011 - 2016. 30
04/07/2011 Quyết định số 1943/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thị xã Chí Linh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 32
04/07/2011 Quyết định số 1944/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Nam Sách nhiệm kỳ 2011 - 2016. 34
04/07/2011 Quyết định số 1945/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện Cẩm Giàng nhiệm kỳ 2011 - 2016. 36
04/07/2011 Quyết định số 1946/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Phụ sản Hải Dương. 38
04/07/2011 Quyết định số 1947/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 43
18/07/2011 Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Miếu Thông Thôn Phạm Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. 46
26/07/2011 Quyết định số 2130/QĐ-UBND v/v Phê duyệt phương án thực hiện thống nhất giá bán nước sạch sinh hoạt của Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hải Dương trên địa bàn tỉnh. 47
26/07/2011 Quyết định số 2132/QĐ-UBND v/v Phê duyệt “Quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 - 2020”. 49
27/07/2011 Quyết định số 2136/QĐ-UBND v/v quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiên. 54
29/07/2011 Quyết định số 2189/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011. 56
2,359,067 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner