“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2011 Ngày 01 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05/08/2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 03
15/08/2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND v/v đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Hải Dương. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04/08/2011 Quyết định số 2241/QĐ- UBND v/v phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao tỉnh Hải Dương đến năm 2020”. 40
12/08/2011 Quyết định số 2308/QĐ-UBND v/v Quy định mức thù lao được hưởng của lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa mưa lũ. 41
16/08/2011 Quyết định số 2339/QĐ-UBND v/v điều chỉnh chế độ trợ cấp đối với các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý tại các Trung tâm thuộc Sở Lao động TBXH. 43
16/08/2011 Quyết định số 2341/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2013. 45
16/08/2011 Quyết định số 2342/QĐ-UBND v/v Phê duyệt “Quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 - 2020”. 46
22/08/2011 Quyết định số 2388/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình giảm nghèo tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015. 50
15/08/2011 Chỉ thị số 19/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011 - 2012. 51
2,376,196 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner