“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2011 Ngày 01 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/09/2011 Quyết định số 2486/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Hải Dương khoá XX nhiệm kỳ 2011-2016. 03
12/09/2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Đơn giá nhà cửa, các công trình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 21
16/09/2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 23
19/09/2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương và Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 31
28/09/2011 Quyết định số 5749/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011- 2016. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13/09/2011 Quyết định số 2587/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển báo chí, phát thanh, truyền hình, in ấn, xuất bản và phát hành tỉnh Hải Dương đến năm 2020. 69
15/09/2011 Quyết định số 2602/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Hải Dương. 83
2,380,996 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner