“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2011 Ngày 02 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/09/2011 Quyết định số 2656/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Đề án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng để đạt hiệu quả kinh tế cao giai đoạn 2011-2015”. 02
20/09/2011 Quyết định số 2657/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Đề án “Phát triển chăn nuôi, thủy sản tập trung, nâng cao chất lượng, quy mô, đảm bảo vệ sinh môi trường giai đoạn 2011-2015”. 07
29/09/2011 Quyết định số 2724/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. 12
30/09/2011 Quyết định số 2783/QĐ-UBND về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế. 17
16/09/2011 Chỉ thị số 20/CT - UBND về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 19
30/09/2011 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc Triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 23
2,376,331 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner