“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2011 Ngày 01 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16/08/2011 Quyết định số 2529/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 03
04/10/2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân được giao đất sản xuất nông nghiệp sử dụng ổn định sau khi chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 23
28/10/2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 40
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03/10/2011 Quyết định số 2800/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 58
03/10/2011 Quyết định số 2801/QĐ-UBND v/v thành lập Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Hải Dương. 60
04/10/2011 Quyết định số 2812/QĐ-UBND về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải. 61
24/10/2011 Quyết định số 2974/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống hạn vụ đông xuân năm 2011 - 2012. 63
28/10/2011 Quyết định số 3025/QĐ- UBND về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ, mỏ đất sét phía Tây-Nam trong Dự án xây dựng Trung tâm văn hóa, thể thao, thương mại và đô thị Chí Linh, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh. 65
28/10/2011 Quyết định số 3028/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh Hải Dương. 67
04/10/2011 Chỉ thị số 22/CT-UBND v/v tăng cường thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2011 và tích cực thực hiện các biện pháp quản lý tạo nguồn để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương. 69
2,376,242 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner