“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2011 Ngày 01 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09/12/2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động đặc thù của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hảỉ Dương. 03
09/12/2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 08
09/12/2011 Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07/11/2011 Quyết định số 3087/QĐ - UBND về việc phê duyệt diện tích được miễn thuỷ lợi phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 12
08/11/2011 Quyết định số 3092/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2015. 15
08/11/2011 Quyết định số 3097/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 22
15/11/2011 Quyết định số 3155/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. 26
21/11/2011 Quyết định số 3189/QĐ-UBND về việc đổi tên thôn tại xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách. 41
21/11/2011 Quyết định số 3196/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Phát triển dịch vụ vận tải tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2011 – 2015”. 42
25/11/2011 Quyết định số 3221/QĐ-UBND về việc bàn giao Hệ thống lưới điện hạ áp thuộc Dự án RE-II cho các đơn vị tiếp nhận và thực hiện hoàn trả vốn đầu tư xây dựng. 47
08/11/2011 Chỉ thị số 23/CT-UBND về tăng cường công tác hoà giải ở cơ sở. 51
2,381,000 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner