“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2011 Ngày 25 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19/12/2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2012. 03
20/12/2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 45
20/12/2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bổ sung phân cấp nguồn thu, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 47
20/12/2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức phụ cấp, kinh phí hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 50
27/12/2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập. 52
30/12/2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định xét tuyển đi đào tạo theo địa chỉ, hỗ trợ đào tạo; thu hút bác sĩ, dược sĩ đại học về công tác tại cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã thuộc tỉnh. 55
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/12/2011 Quyết định số 3347/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010. 66
08/12/2011 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc triển khai, thực hiện, áp dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 67
2,380,888 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner