Tổng tập Công báo
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2018

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 30-6
26 văn bản
Số 03 + 04  ngày 30-8
16 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

42 văn bản gồm 26 văn bản quy phạm pháp luật và 16 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 6-2018
26 văn bản
 
Tháng 8-2018
16 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
9 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
33 văn bản
 
 
 
1,155,607 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner