Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 06 xuất bản ngày 30/09/2020: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28/08/2020 Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành. (trang 03)
10/09/2020 Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. (từ trang 04 đến trang 31)
24/09/2020 Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số nội dung về cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Khoa học và Công nghệ. (từ trang 32 đến trang 33)
24/09/2020 Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về luân chuyển vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính Nhà nước và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện. (từ trang 34 đến trang 43)
27/08/2020 Quyết định số 2573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Hải Dương. (từ trang 44 đến trang 45)
24/09/2020 Quyết định số 2886/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở hợp nhất Chi cục Thủy lợi và Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão. (từ trang 46 đến trang 51)
24/09/2020 Quyết định số 2887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 52 đến trang 56)
24/09/2020 Quyết định số 2888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại phòng Trồng trọt và Chi cục Bảo vệ thực vật. (từ trang 57 đến trang 62)
24/09/2020 Quyết định số 2889/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 63 đến trang 66)
24/09/2020 Quyết định số 2890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại phòng Chăn nuôi và Chi cục Thú y. (từ trang 67 đến trang 74)
30/09/2020 Quyết định số 2959/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung mã định danh cho các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương. (từ trang 75 đến trang 87)
3,435,679 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner