Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 03 xuất bản ngày 30/07/2020: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12/05/2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số Điều của Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương. (từ trang 04 đến trang 06)
29/05/2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014 QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương. (từ trang 07 đến trang 08)
29/05/2020 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Ninh Giang. (từ trang 09 đến trang 11)
29/05/2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Chí Linh. (từ trang 12 đến trang 15)
29/05/2020 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Gia Lộc. (từ trang 16 đến trang 19)
29/05/2020 Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Hà. (từ trang 20 đến trang 23)
29/05/2020 Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Bình Giang. (từ trang 24 đến trang 27)
29/05/2020 Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Miện. (từ trang 28 đến trang 31)
29/05/2020 Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn huyện Kim Thành. (từ trang 32 đến trang 34)
29/05/2020 Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thị xã Kinh Môn. (từ trang 35 đến trang 37)
29/05/2020 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Nam Sách. (từ trang 38 đến trang 40)
29/05/2020 Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tứ Kỳ. (từ trang 41 đến trang 43)
29/05/2020 Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Dương (bổ sung). (từ trang 44 đến trang 46)
29/05/2020 Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. (từ trang 47 đến trang 50)
21/07/2020 Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 51 đến trang 60)
21/07/2020 Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tuyển dụng công chức cấp xã. (từ trang 61 đến trang 72)
20/07/2020 Quyết định số 2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành giáo dục năm 2020. (từ trang 73 đến trang 78)
23/06/2020 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025. (từ trang 79 đến trang 83)
3,437,315 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner