Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Tháng 7-2020: 38 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25/07/2020 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021. 
25/07/2020 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2020. 
25/07/2020 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 
25/07/2020 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình bổ sung năm 2020. 
25/07/2020 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019. 
25/07/2020 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng Tượng đài Tiếng sấm đường 5”. 
25/07/2020 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án “Khu công viên cây xanh thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương”. 
25/07/2020 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên quảng trường trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 
25/07/2020 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2021 cho các cơ sở điều trị thuộc Sở Y tế. 
25/07/2020 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 
25/07/2020 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giải quyết chế độ đối với lái xe ô tô dôi dư khi thực hiện Đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung và quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương. 
25/07/2020 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh. 
25/07/2020 Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
25/07/2020 Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (giai đoạn 2021-2025). 
25/07/2020 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) để lại từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
25/07/2020 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
25/07/2020 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 và năm 2020 (Vốn ngân sách địa phương nguồn ngân sách tỉnh). 
24/07/2020 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 
24/07/2020 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24/07/2020 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
3,422,189 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner