Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 10 xuất bản ngày 30/11/2006: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23/11/2006 Quyết định số 4046/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. (từ trang 03 đến trang 13)
01/11/2006 Quyết định số 3734/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/V thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2006. (từ trang 14 đến trang 15)
03/11/2006 Quyết định số 3826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển dịch vụ vận tải Tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2006 - 2010. (từ trang 16 đến trang 17)
03/11/2006 Quyết định số 3828/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt đề án Phát triển chăn nuôi - Thủy sản theo hướng tập trung, nâng cao chất lượng, quy mô, đảm bảo vệ sinh môi trường tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006 -2010. (từ trang 18 đến trang 21)
06/11/2006 Quyết định số 3832/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền cho Sở công nghiệp cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực. (trang 22)
06/11/2006 Quyết định số 3837/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2006 do thiên tai, sâu bệnh. (từ trang 23 đến trang 24)
16/11/2006 Quyết định số 3975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Kế hoạch hóa gia đình huyện Cẩm Giàng. (từ trang 25 đến trang 26)
16/11/2006 Quyết định số 3976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Dương. (từ trang 27 đến trang 28)
23/11/2006 Quyết định số 4048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của huyện Ninh Giang. (từ trang 29 đến trang 34)
09/11/2006 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh. (từ trang 35 đến trang 37)
16/11/2006 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2006 - 2007. (từ trang 38 đến trang 39)
3,434,025 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner