Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 31/12/2016: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09/12/2016 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. (từ trang 03 đến trang 07)
09/12/2016 Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã. (từ trang 08 đến trang 19)
09/12/2016 Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định Hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. (từ trang 20 đến trang 36)
09/12/2016 Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Hải Dương. (từ trang 37 đến trang 76)
09/12/2016 Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Hải Dương. (từ trang 77 đến trang 91)
09/12/2016 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hải Dương. (từ trang 92 đến trang 93)
09/12/2016 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2017 cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế. (từ trang 94 đến trang 95)
09/12/2016 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 96 đến trang 97)
09/12/2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 98 đến trang 101)
3,461,428 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner