Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 06 xuất bản ngày 30/11/2014: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13/11/2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. (từ trang 03 đến trang 10)
20/11/2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 11 đến trang 18)
23/10/2014 Quyết định số 2639/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới cấp nước sạch tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. (từ trang 19 đến trang 28)
09/11/2014 Quyết định số 2803/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách cố định tỉnh Hải Dương giai đoạn 2014 - 2020. (từ trang 29 đến trang 34)
11/11/2014 Quyết định số 2939/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 35)
13/11/2014 Quyết định số 2862/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh vùng Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng” tỉnh Hải Dương. (từ trang 36 đến trang 40)
17/11/2014 Quyết định số 2895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 41)
17/11/2014 Quyết định số 2898/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 42)
17/11/2014 Quyết định số 2918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính và chuyển phát tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030. (từ trang 43 đến trang 57)
18/11/2014 Quyết định số 2921/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chuyển xếp lương cho giáo viên mầm non các huyện, thành phố, thị xã năm 2014. (từ trang 58 đến trang 60)
20/10/2014 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. (từ trang 61 đến trang 63)
3,489,355 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner