Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 06 xuất bản ngày 01/12/2010: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/12/2010 Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 03 đến trang 09)
08/12/2010 Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2011. (từ trang 10 đến trang 12)
08/12/2010 Nghị quyết số 149/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2011. (từ trang 13 đến trang 16)
08/12/2010 Nghị quyết số 150/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 17 đến trang 25)
08/12/2010 Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015. (từ trang 26 đến trang 33)
08/12/2010 Nghị quyết số 152/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2009. (từ trang 34 đến trang 35)
08/12/2010 Nghị quyết số 153/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015. (từ trang 36 đến trang 39)
08/12/2010 Nghị quyết số 154/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số khoản thu lệ phí hộ tịch đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương. (từ trang 40 đến trang 41)
08/12/2010 Nghị quyết số 155/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các đơn vị sự nghiệp năm 2011 tỉnh Hải Dương. (từ trang 42 đến trang 43)
08/12/2010 Nghị quyết số 156/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bố trí chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, khu dân cư. (từ trang 44 đến trang 45)
08/12/2010 Nghị quyết số 157/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 46 đến trang 47)
08/12/2010 Nghị quyết số 158/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình xây dựng nghị quyết năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 48 đến trang 49)
13/12/2010 Quyết định số 3424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Ban Quản lý di tích trực thuộc UBND huyện Cẩm Giàng. (từ trang 50 đến trang 52)
13/12/2010 Quyết định số 3427/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thanh tra Xây dựng thuộc Sở Xây dựng. (từ trang 53 đến trang 55)
3,438,633 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner